vmbo
Leerwegen
De leerwegen geven het niveau aan waarop leerlingen les krijgen:
 • kaderberoepsgerichte leerweg
 • basisberoepsgerichte leerweg
 • Mavo X-tra 
We hebben ook dakpanklassen (basis/kader, kader/mavo). In een dakplanklas krijg je les op het hogere niveau. 

Sectoren
Onze beroepsgerichte sectoren sluiten goed aan op de praktijk en op vervolgopleidingen in het mbo. In de bovenbouw kiezen leerlingen één van deze sectoren:
 • techniek
 • economie 
 • zorg en welzijn (waaronder ook Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) valt)

In 2016 is het vernieuwde vmbo van start gegaan. Leerlingen uit klas 2 kiezen uit een van de volgende profielen:

 • Bouwen, wonen en interieur
 • Produceren, installeren en energie
 • Mobiliteit en transport
 • Zorg en welzijn
 • Dienstverlening en producten

Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl